Дишаща интериорна боя si Belle 15кг

16.90 лв. Купи
Артикул №:5387


Код на производителя: 

Описание


Ново боядисване и възстановяване. Вътрешно боядисване на стени и тавани 
в закрити помещения, за които не се 
изисква устойчивост на миене и мокро 
триене на покритията
Предимства:
-екологично чист продукт с много 
  добра покривност
-много добра разливност
-лесно нанасяне с ниски загуби при
  нанасянето
-възможност за тониране в светли
  тониращи пигментни пасти с 
  количество до 10%
-икономическа целесъобразност

Разход: 280-300г./м2
Нанасяне с четка, валяк, шприц-пистолет